Näsudden utför alla arbeten på vägen, parkeringen, fastigheten & utför installationer av våra produkter

Produkter för väg, parkeringsplats, bil och fastighet

DRIFTSÄKRA INFRASTRUKTURER FÖR BÄSTA FLYT

ALLT FÖR VÄGEN, PARKERINGEN & FASTIGHETEN

ALLT FÖR VÄGEN, PARKERINGEN & FASTIGHETEN

ENTREPRENAD, FASTIGHETSSERVICE och Skyltmontage I gävle och UPPLANDS VÄSBY MED OMNEJD

Allt för vägen, parkeringen OCH FASTIGHETEN

Välkommen till Näsudden Entreprenad AB.

Näsudden utför markarbeten för vägen, parkeringen och fastigheten.
Vi säljer och installerar våra produkter. Vi har cirka 30 års yrkeserfarenhet. 


Även arbeten i trafiken; vi utför alla slags arbeten längs vägen och har alla tillbehör till parkeringen och jobbar i allt ifrån Stockholm, Upplands Väsby, Gävle med omnejd. 


Hos oss finns även elektriker som utför alla typer av elinstallationer inom industrin som t.ex. på pappersbruk, stålverk och vindkraftverk. Vi utför även belysningsarbeten åt kommuner, bostadsrättsföreningar m.m.

Kabeldragning, grävning, trafikavstängningar med TMA-bil och flaggvakter, elinstallationer, montering av trafikmärken, gatubelysning, skyltmontage, installationer av vägbommar, farthinder, detektorinstallationer, trafikmätningar samt alla slags markarbeten där vi utför allt från råmark till färdig planyta med gjutningar och fundamentsättningar.

till våra tjänster

Vi utför följande:

 • Markarbeten
 • Schaktning grävning markplanering, allt från råyta till färdigställning
 • Kabelschakt
 • Kabeldragning
 • Stensättning marksten kantsten
 • Montage av skyltar
 • Montage av laddningstationer för elbilar
 • Byggnationer av parkeringar
 • Montage av påkörningsskydd
 • Montage av stängsel staket
 • Linjemålning
 • Maskinarbeten
 • Håltagning med kärnborr
 • Betongrenovering

Vägbommar

Vi säljer och installerar vägbommar.

Inhägnader
Vi bygger inhägnader för industrin, villaområden, förskolor och lekplatser.

Stängsel

Stängselmontage, industristängsel, staket och plank - vi säljer, bygger och installerar .


Våra maskiner
Våra maskiner gör ett fint jobb på grönytearbeten, gräsklippning, dikesklippning, dikesröjning och slyröjning.

Parkering och parkeringsutrustning
Vi säljer och installerar laddningsstationer för elbilar. Ni beställer och vi monterar. Vi säljer och monterar pollare parkeringsräcken i stål och trä. Vi bygger er parkering, montage av påkörningsskydd för väggar,  dörrar, rör och ledningar. Självklart målar vi parkeringslinjer eller hoppruta för skolgården.

Skyltmontage
Vi installerar skyltar så som reklamskyltar, informationsskyltar, trafikmärken efter vägar eller på väggen. Vi sätter stolpar och fundament eller gör en gjutning på plats.

Arbete efter vägar 

Vi utför kabeldragning i kabelschakt både i byggnader och efter vägar. Vi har TMA-bil som hjälper oss med att arbeta säkert i trafiken.

Belysning
Vägbelysning efter vägar och inne i bostadsområden, ute i stugan eller inne på industrin.

Maskinarbeten
Uthyrning av förare med grävmaskin hjullastare skylift tma-bil

Fastighetsservice
Vi utför fastighetsservice både löpande och korta uppdrag.