Näsudden utför alla arbeten på vägen, parkeringen, fastigheten & utför installationer av våra produkter

Produkter för väg, parkeringsplats, bil och fastighet

ENTREPRENAD, Markarbeten, vägarbeten och belysningsarbeten i GÄVLE OCH Upplands Väsby

Näsudden är ett företag som specialiserat sig på arbeten i trafiken, vi utför alla slags arbeten längs vägen i allt ifrån Stockholm, Upplands Väsby, Gävle med omnejd. Hos oss finns även elektriker som utför alla typer av elinstallationer inom industrin som t.ex. på pappersbruk, stålverk och vindkraftverk. Vi utför även belysningsarbeten åt kommuner, bostadsrättsföreningar, vägföreningar m.fl..

Vi säljer och monterar/installerar allt som hör till vägen, parkeringen och fastigheten såsom utomhusbelysning, påkörningsskydd, räcken, gångräcken, staket, stängsel, vägbommar m.m. Vi målar parkeringsrutor, bygger parkeringar på rå markyta eller asfalt/grus. Markarbeten utförs för plan yta, gräver ut och schaktar m.m.

Vi bygger stängsel eller staket. Dessa passar utmärkt på industritomter som
områdesskydd.

Vi jobbar effektivt för att minska åverkan på marken och använder en kraftig jordborr som är monterad på redskapsbärare. Det innebär att arbetstiden minskas avsevärt och gör det lönsamt för kunds räkning.

Vi Inbrottssäkrar alla typer av fastigheter såsom butiker, ambassader och myndigheter med pollare som står emot skulle någon vilja köra igenom ytterväggar eller entréer. Även när du vill ha din parkering för dig själv eller din privata väg skall vara fri från obehöriga fordon. Vi har alla lösningar. Kontakta oss.

FASTIGHETSService

VI SÄLJER OCH INSTALLERAR:

 • Stängsel & staket
 • Vägbommar
 • Farthinder
 • Elinstallationer
 • Elstolpar
 • Gatubelysning
 • Fundament
 • Trafikmärken
 • Trafikmätning
 • Pollare - fasta & sänkbara
 • Påkörningsskydd
TILL BLOCKET

VI UTFÖR ÄVEN ALLA SLAGS ARBETEN ENLIGT NEDAN:

 • Markarbeten
 • Grävning och schaktning
 • Håltagning med kärnborrmaskin/jordborr
 • Kabeldragning
 • Belysningsarbeten
 • Trafikavstängningar
 • TMA-Bil
 • Fundamentsättning, effektiv sådan med minimal störning
 • Gjutning, armering och formsättning
 • Betongrenovering
 • Trafiksignaler
 • Målning av parkeringslinjer
 • Asfaltssågning
 • Elinstallationer inom industri såsom pappersbruk, stålverk, vindkraftverk m.m. 
 • Fibergrävning 
 • Snöröjning & halkbekämpning
 • Gräsklippning
REFERENSBILDER

KÖR FÖRSIKTIGT VID VÄGARBETEN
För allas säkerhet:  Håll hastighetsbegränsningarna. Håll avstånd. Var uppmärksam. Vi tackar på förhand!