Näsudden utför alla arbeten på vägen, parkeringen, fastigheten & utför installationer av våra produkter

Produkter för väg, parkeringsplats, bil och fastighet

LÖPANDE FASTIGHETSservice

Näsudden erbjuder kompletta tjänster och support inom fastighetsservice för alla fastighetsägare. Vi har kapaciteten för både större och mindre uppdrag och våra hantverkare har alla de behörigheter för att på ett fackmannamässigt sätt leverera kvalitetsresultat.

Vår service är personlig med stort engagemang för bästa servicen. Våra fastighetsförvaltare och fastighetsskötare har lång och bred erfarenhet och ser till att ni får snabb service med optimalt resultat oavsett byte av enstaka lampa till större projekt.

Skräddarsydda lösningar och kvalitetssäkring är våra kunders trygghet för smidig process och det är enkelt att få kontakt med oss

Fastighetsservice av fastigheter, tomt, mark & trädgård samt parkeringsytor.

 • Fastighetsförvaltning
 • Fastighetsskötsel
 • Fastighetsservice
 • Bygg
 • Renovering & Reparationer
 • Service & Support 
 • Snöröjning & halkbekämpning
 • Gräsklippning
 • Vägbommar
 • Stängsel & staket
 • Belysning (gatubelysning, arbetsbelysning, stämningsbelysning, säkerhetsbelysning m.m)
 • Funktionsanpassning (se mer information nedan)

Funktionsanpassning

Vi funktionsanpassar marken för rörelsehindrade.

LADDSTATIONER - INSTALLERADE OCH KLARA

Smidigt, säkert och klimatsmart!

En träffsäker investering inför framtiden som redan är här:
installera laddningsstationer. Vi sköter hela processen med rådgivning baserad på era faktiska förutsättningar och behov till färdiginstallerade stationer. Självklart ingår service och snabba åtgärder.

Fördelarna är många att köra elbil: ekonomi, komfort och klimat för att nämna några. Vi följer denna utveckling och installerar laddstolpar för att möta våra kunders behov på deras parkeringsytor, från privata hushåll till större företag.  

Tips när du laddar din elbil: Elsäkerhetsverket

Kontakta oss